Rolex ⟩ Rolex Collection ⟩ The Air-King

THE AIR-KING

ยืนหยัดต่อธุรกิจการบิน

นาฬิกา Rolex Air-King ยกย่องความเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการบินและบทบาทของ Oyster ในเรื่องราวมหากาพย์ของแวดวงการบิน มาพร้อมกับตัวเรือนขนาด 40 มม. ผลิตจาก Oystersteel กับสายนาฬิกา Oyster ข้อต่อแข็งพร้อมชุดตัวล็อค Oysterclasp และหน้าปัดสีดำอันโดดเด่น Air-King รุ่นใหม่มาพร้อมกับทุกฟังก์ชันที่ทำงานได้จริงและไม่ตกยุค ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมแก่ผู้สวมใส่รุ่นใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งความงดงามของนาฬิกาในรุ่นทศวรรษ 1950 สืบทอดรูปแบบการใช้ภายในแวดวงการบินมาจาก Rolex Oyster รุ่นดั้งเดิม

มรดกสืบทอดแห่งการบิน

ความทันสมัยของ Air-King

Rolex เปิดตัว Oyster Perpetual Air-King ในปี 2016 ซึ่งเป็นนาฬิกาที่สืบทอดรูปแบบการใช้ภายในแวดวงการบินมาจาก Rolex Oyster รุ่นดั้งเดิม Air-King รุ่นใหม่มีขนาดตัวเรือน 40 มม. ผลิตจาก Oystersteel หน้าปัดสีดำโดดเด่น พร้อมตัวเลข 3, 6 และ 9 ขนาดใหญ่แสดงชั่วโมงและสเกลนาทีที่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการอ่านค่าเวลาขณะเดินทาง ชื่อรุ่น Air-King ที่ปรากฏอยู่บนหน้าปัดใช้ตัวอักษรลักษณะเดียวกันกับที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้กับนาฬิการุ่นนี้ในช่วงทศวรรษ 1950

มรดกสืบทอดแห่งการบิน

ความทันสมัยของ Air-King

Rolex เปิดตัว Oyster Perpetual Air-King ในปี 2016 ซึ่งเป็นนาฬิกาที่สืบทอดรูปแบบการใช้ภายในแวดวงการบินมาจาก Rolex Oyster รุ่นดั้งเดิม Air-King รุ่นใหม่มีขนาดตัวเรือน 40 มม. ผลิตจาก Oystersteel หน้าปัดสีดำโดดเด่น พร้อมตัวเลข 3, 6 และ 9 ขนาดใหญ่แสดงชั่วโมงและสเกลนาทีที่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการอ่านค่าเวลาขณะเดินทาง ชื่อรุ่น Air-King ที่ปรากฏอยู่บนหน้าปัดใช้ตัวอักษรลักษณะเดียวกันกับที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้กับนาฬิการุ่นนี้ในช่วงทศวรรษ 1950

ตัวเรือน OYSTER

คุณสมบัติเด่นของ Air-King

ตัวเรือน Oyster ของ Air-King รับประกันการกันน้ำที่ความลึก 100 เมตร (330 ฟุต) คือที่สุดในเรื่องของความทนทาน ตัวเรือนตรงกลางที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์พิเศษถูกสลักจากบล็อกแข็ง Oystersteel ที่ทนทานต่อการผุกร่อนมากเป็นพิเศษ ด้านหลังตัวเรือนที่เสาะเป็นร่องแนวขนานจะใช้สกรูยึดด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีเพียงช่างทำนาฬิกาของ Rolex เท่านั้นที่จะเปิดดูกลไกภายในได้ เม็ดมะยมที่ติดตั้งพร้อมระบบกันน้ำสองชั้น Twinlock ยึดด้วยสกรูเข้ากับตัวเรือนไว้อย่างแน่นหนา

PERPETUAL CALIBRE 3131

คุณสมบัติเด่นของ Air-King

Air-King ประกอบด้วย calibre 3131 หรือกลไกไขลานอัตโนมัติที่พัฒนาและผลิตขึ้นโดย Rolex เพียงผู้เดียว งานสถาปัตยกรรม คุณภาพในการผลิต และนวัตกรรมใหม่ทำให้นาฬิการุ่นนี้มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ออสซิลเลเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนาฬิกา มีแฮร์สปริง Parachrom สีฟ้าที่จดสิทธิบัตรและผลิตโดย Rolex ด้วยอัลลอยด์แบบพิเศษ

สายข้อต่อแข็งและ EASYLINK

คุณสมบัติเด่นของ Air-King

Air-King ประกอบบนสายข้อต่อแข็ง Oyster ที่ผลิตจาก Oystersteel และชุดตัวล็อค Oysterclasp แบบพับได้ สายนาฬิกานี้มาพร้อมกับระบบขยายสาย Easylink อันชาญฉลาดที่ Rolex จดสิทธิบัตร เพื่อให้ผู้สวมใส่ปรับเพิ่มความยาวของสายได้ประมาณ 5 มม. โดยง่าย เพื่อความสะดวกสบายเพิ่มเติมในทุกรั้งที่สวมใส่