ปาเต็ก ฟิลิปป์

Pp 6119r 001 Patek Philippe Calatrava Watch Collection Banner2

Calatrava

ความงามสง่าเหนือกาลเวลา ด้วยเส้นสายงามพิสุทธิ์ นาฬิกา
คาลาทราวา (Calatrava) จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวใจสำคัญของนาฬิกาข้อมือ ตัวเรือนทรงกลม และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดของสไตล์ ปาเต็ก ฟิลิปป์

Calatrava

ความงามสง่าเหนือกาลเวลา ด้วยเส้นสายงามพิสุทธิ์ นาฬิกา
คาลาทราวา (Calatrava) จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวใจสำคัญของนาฬิกาข้อมือ ตัวเรือนทรงกลม และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดของสไตล์ ปาเต็ก ฟิลิปป์

Pp 6119r 001 Patek Philippe Calatrava Watch Collection Banner2
Untitled Design 20 2 Untitled Design 20 3