เบร์เกต์

202010 Breguet Singapore Cortina Watch Cla5177 1440x500 Prod
Untitled Design 18 1 E1607065937152

Classique

นาฬิกาข้อมือในคอลเลกชั่นคลาสสิกคือตัวอย่างของการผลิตนาฬิกาในเชิงอุดมคติที่เน้นความเที่ยงตรง ความเด่นชัด และ
รูปทรงที่มาพร้อมความสง่างาม ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่มีความบางในระดับพิเศษหรือรุ่นที่มีกลไกที่ซับซ้อน ทั้งหมดล้วนถูกสร้างสรรค์ขึ้นบนหลักการพื้นฐานแนวคิดในเชิงเทคนิค งานด้านศิลปะ และการสะท้อนถึงคุณค่าทางธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมที่นาฬิกาของ
เบรกเกต์ได้ยึดถือกันมา

Classique

นาฬิกาข้อมือในคอลเลกชั่นคลาสสิกคือตัวอย่างของการผลิตนาฬิกาในเชิงอุดมคติที่เน้นความเที่ยงตรง ความเด่นชัด และ
รูปทรงที่มาพร้อมความสง่างาม ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่มีความบางในระดับพิเศษหรือรุ่นที่มีกลไกที่ซับซ้อน ทั้งหมดล้วนถูกสร้างสรรค์ขึ้นบนหลักการพื้นฐานแนวคิดในเชิงเทคนิค งานด้านศิลปะ และการสะท้อนถึงคุณค่าทางธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมที่นาฬิกาของ
เบรกเกต์ได้ยึดถือกันมา

Untitled Design 18 1 E1607065937152

Classique Collection Breguet

ศิลปะและสไตล์ของ เบรเกต์ ได้รับการทดสอบมาแล้วว่า คอลเลกชั่น
คลาสสิก คือตัวอย่างความงดงามอย่างแท้จริง ผสมผสานคุณสมบัติอัน
โดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์จากเบรเกต์