ปาเต็ก ฟิลิปป์

Patek Philippe Cmplications 5935a 001 At Cortina Watch

Complications

คำว่า "ความซับซ้อน" ในการผลิตนาฬิกาคือคุณสมบัติและฟังก์ชั่นต่างๆ ที่นอกเหนือจากการบอกเวลาและวันที่แบบเรียบง่าย
ปาเต็ก ฟิลิปป์ ยึดมั่นในความซับซ้อนตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ซึ่งมีประโยชน์ในสถานการณ์ประจำวัน เช่น ระบบปฏิทินรายปี (Annual Calendars), กลไกจับเวลาโครโนกราฟ, การแสดงเวลา 2 ไทม์โซน และระบบเวลาโลก (World Time)

Complications

คำว่า "ความซับซ้อน" ในการผลิตนาฬิกาคือคุณสมบัติและฟังก์ชั่นต่างๆ ที่นอกเหนือจากการบอกเวลาและวันที่แบบเรียบง่าย
ปาเต็ก ฟิลิปป์ ยึดมั่นในความซับซ้อนตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ซึ่งมีประโยชน์ในสถานการณ์ประจำวัน เช่น ระบบปฏิทินรายปี (Annual Calendars), กลไกจับเวลาโครโนกราฟ, การแสดงเวลา 2 ไทม์โซน และระบบเวลาโลก (World Time)

Patek Philippe Cmplications 5935a 001 At Cortina Watch
Loading