เบลล์ แอนด์ รอสส์

2. Static Masthead 1440 X 500
Untitled Design 2020 10 22t172207.073 1

BR 03-92 Diver

BR 03-92 ถือเป็นนาฬิกาดำน้ำที่มีตัวเรือนทรงเหลี่ยมเรือนแรกที่ได้รับการสร้างสรรค์โดยเบลล์ แอนด์ รอสส์ ตัวนาฬิกาได้รับการออกแบบอย่างเป็นพิเศษสำหรับนักดำน้ำมืออาชีพและเพื่อผ่านมาตรฐานการทดสอบในระดับนานาชาติของนาฬิกาดำน้ำ นาฬิกาจึงสามารถใช้งานได้จริงสะดวกในการมองเห็น มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ มีเอกลักษณ์ด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมอันโดดเด่น

BR 03-92 Diver

BR 03-92 ถือเป็นนาฬิกาดำน้ำที่มีตัวเรือนทรงเหลี่ยมเรือนแรกที่ได้รับการสร้างสรรค์โดยเบลล์ แอนด์ รอสส์ ตัวนาฬิกาได้รับการออกแบบอย่างเป็นพิเศษสำหรับนักดำน้ำมืออาชีพและเพื่อผ่านมาตรฐานการทดสอบในระดับนานาชาติของนาฬิกาดำน้ำ นาฬิกาจึงสามารถใช้งานได้จริงสะดวกในการมองเห็น มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ มีเอกลักษณ์ด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมอันโดดเด่น

Untitled Design 2020 10 22t172207.073 1

BR 03-92 Diver Collection

เมื่อ เบลล์ แอนด์ รอสส์ นำเสนอนาฬิกาดำน้ำทรงสี่เหลี่ยมครั้งแรก นี่คือเครื่องยืนยันถึงความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ใต้น้ำอย่างมืออาชีพ จากการกันน้ำได้อย่างผิวเผินการกันน้ำได้มากถึง 11,100 เมตร BR03-92 ได้สร้างความประทับใจให้กับโลกแห่งการดำน้ำ จนกลายเป็นผลงานระดับไอคอนนิคจาก เบลล์ แอนด์ รอสส์

Download Download

Bell & Ross BR 03-92 Diver: A Timepiece for the Adventurous Spirit

Discover the Bell & Ross BR 03-92 Diver, a remarkable timepiece that combines the brand’s distinctive square case with the functionality of a professional diving watch. Cortina Watch Thailand proudly presents this exceptional diver watch for those seeking a reliable companion for their underwater adventures.

BR 03-92 Diver Collection: Redefining Diving Watches

The BR 03-92 Collection showcases Bell & Ross’ dedication to creating timepieces that excel in extreme environments. Combining technical precision, innovative design, and exceptional materials, the collection offers a variety of models. Each is designed to cater to the needs of professional divers and watch enthusiasts alike. Explore the full BR 03-92 Diver Collection at Cortina Watch Thailand, and experience the ultimate in diving watches.

Precision and Reliability

The BR 03-92’s automatic mechanical movement ensures accurate timekeeping and a power reserve of up to 42 hours. Bell & Ross BR 03-92 Diver’s unidirectional rotating bezel, luminous hands, and hour markers further enhance its readability, even in the darkest depths of the ocean.

Innovative Design

Bell & Ross BR 03-92 stands out with its iconic square case, crafted from stainless steel and featuring a satin-polished finish. The 42mm case size ensures a comfortable fit on the wrist, while the black rubber strap with a stainless steel pin buckle adds both durability and style.

Dive into the World of Bell & Ross Divers

Discover the full range of Bell & Ross timepieces, including the remarkable BR 03-92 Diver, at Cortina Watch Thailand. Our expert staff is dedicated to helping you find the perfect watch to suit your nuanced lifestyle and preferences. Visit our boutiques today to experience the Bell & Ross BR 03-92 and other exceptional timepieces.

Frequently Asked Questions About the Bell & Ross BR 03-92

How does the BR 03-92 perform as a diving watch?

The BR 03-92 is designed to excel in extreme underwater conditions. With its water resistance of up to 300 metres, unidirectional rotating bezel, and luminous hands and hour markers, this watch offers exceptional performance and readability for professional divers and water sports enthusiasts.

What is the water resistance of the BR 03-92?

The Bell & Ross BR 03-92 Diver boasts an impressive water resistance of up to 300 metres (1,000 feet), making it suitable for professional diving activities and water sports.