ลองจินส์

Collection Listing 2 Desktop Thumbnail Image 1440x500
Untitled Design 38 1 E1607054417883

Elegance

ลองจินส์เผยโฉมความงดงามที่อยู่เหนือกาลเวลาโดยอ้างอิงจากความโดดเด่นสืบทอดต่อกันมา พร้อมกับมีการอัพเดทและปรับปรุงใหม่โดยที่มีส่วนผสมอันลงตัวระหว่างความประณีตและความคลาสสิก เรือนเวลารุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความรุ่งเรืองแห่งประวัติศาสตร์ในอดีตที่โดดเด่นทั้งในแง่ของเทคนิคและ
การออกแบบในโลกแห่งเรือนเวลา

Elegance

ลองจินส์เผยโฉมความงดงามที่อยู่เหนือกาลเวลาโดยอ้างอิงจากความโดดเด่นสืบทอดต่อกันมา พร้อมกับมีการอัพเดทและปรับปรุงใหม่โดยที่มีส่วนผสมอันลงตัวระหว่างความประณีตและความคลาสสิก เรือนเวลารุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความรุ่งเรืองแห่งประวัติศาสตร์ในอดีตที่โดดเด่นทั้งในแง่ของเทคนิคและ
การออกแบบในโลกแห่งเรือนเวลา

Untitled Design 38 1 E1607054417883
Loading