ปาเต็ก ฟิลิปป์

Patek Philippe Gondolo 4962 200r 001 At Cortina Watch

Gondolo

คอลเลกชั่น กอนโดโล่ (Gondolo) ที่โดดเด่นมาพร้อมกับนาฬิกา "รูปแบบ" ของ ปาเต็ก ฟิลิปป์ มารวมเข้ากับคำเรียกนาฬิกาตัวเรือนที่ไม่ใช่ทรงกลม โดยปกติจะมีตัวเรือนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ทรงตอนโน หรือรูปคุชชั่นหรือทรงหมอน เส้นสายที่แข็งแกร่งในสไตล์เหนือกาลเวลาและความเรียบง่ายทางเรขาคณิต เป็นการตีความสไตล์อาร์ตเดคโคแบบร่วมสมัย

Gondolo

คอลเลกชั่น กอนโดโล่ (Gondolo) ที่โดดเด่นมาพร้อมกับนาฬิกา "รูปแบบ" ของ ปาเต็ก ฟิลิปป์ มารวมเข้ากับคำเรียกนาฬิกาตัวเรือนที่ไม่ใช่ทรงกลม โดยปกติจะมีตัวเรือนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ทรงตอนโน หรือรูปคุชชั่นหรือทรงหมอน เส้นสายที่แข็งแกร่งในสไตล์เหนือกาลเวลาและความเรียบง่ายทางเรขาคณิต เป็นการตีความสไตล์อาร์ตเดคโคแบบร่วมสมัย

Patek Philippe Gondolo 4962 200r 001 At Cortina Watch
Loading