ปาเต็ก ฟิลิปป์

Patek Philippe Grand Complications 5271 11p 010 At Cortina Watch

Grand Complications

การผลิตนาฬิกาที่มีกลไกซับซ้อนคือที่สุดแห่งการทดสอบความเชี่ยวชาญของนักออกแบบและทักษะของช่างทำนาฬิกา ปาเต็ก
ฟิลิปป์ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกลไกซับซ้อนชั้นสูงทั้งหมด และได้สร้างสรรค์นาฬิกาพกบางเรือนที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลก โดยรวบรวมศาสตร์แห่งศิลป์และทักษะความเชี่ยวชาญที่มีมาตลอดชีวิตไว้ในผลงานชิ้นเอกแต่ละชิ้น

Grand Complications

การผลิตนาฬิกาที่มีกลไกซับซ้อนคือที่สุดแห่งการทดสอบความเชี่ยวชาญของนักออกแบบและทักษะของช่างทำนาฬิกา ปาเต็ก
ฟิลิปป์ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกลไกซับซ้อนชั้นสูงทั้งหมด และได้สร้างสรรค์นาฬิกาพกบางเรือนที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลก โดยรวบรวมศาสตร์แห่งศิลป์และทักษะความเชี่ยวชาญที่มีมาตลอดชีวิตไว้ในผลงานชิ้นเอกแต่ละชิ้น

Patek Philippe Grand Complications 5271 11p 010 At Cortina Watch