โชพาร์ด

Pngwatch 18 E1607061726800

L'Heure du Diamant

L'Heure Du Diamant รวมเสาหลัก 2 ด้านแห่งความเป็นเลิศของโชพาร์ดคือ การผลิตนาฬิกาและการประดับอัญมณี เข้าไว้ในคอลเลกชั่นหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใคร การฝังอัญมณีแบบหนามเตยที่ยอดเยี่ยมเป็นการยกย่องให้กับเพชร อัญมณีที่มีค่าที่สุดในโลก

L'Heure du Diamant

L'Heure Du Diamant รวมเสาหลัก 2 ด้านแห่งความเป็นเลิศของโชพาร์ดคือ การผลิตนาฬิกาและการประดับอัญมณี เข้าไว้ในคอลเลกชั่นหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใคร การฝังอัญมณีแบบหนามเตยที่ยอดเยี่ยมเป็นการยกย่องให้กับเพชร อัญมณีที่มีค่าที่สุดในโลก

Pngwatch 18 E1607061726800