บุลการี

Cortina Collection Page Lvcea Static Masthead
Cortina Collection Page Lvcea 3a Watch Image  E1607064520335

Lvcea Skeleton

Lvcea Skeleton ได้นำความซับซ้อนของกลไกรูปแบบใหม่เข้ามาสู่คอลเลกชั่นนี้พร้อมกับนำเสนอศิลป์ในการผลิตนาฬิกาที่บุลการีผ่านทางตัวนาฬิกาให้กับผู้ที่เดินผ่านไปมาได้ชื่นชม นาฬิกาถูกออกแบบมาเพื่อสุภาพสตรีที่มีความชื่นชอบต่อความซับซ้อนของกลไกในเรือนเวลา และในรุ่นใหม่นี้ได้นำเอาการออกแบบจากรุ่นดั้งเดิมมาผสมผสานเติมความโดดเด่นยิ่งขึ้น

Lvcea Skeleton

Lvcea Skeleton ได้นำความซับซ้อนของกลไกรูปแบบใหม่เข้ามาสู่คอลเลกชั่นนี้พร้อมกับนำเสนอศิลป์ในการผลิตนาฬิกาที่บุลการีผ่านทางตัวนาฬิกาให้กับผู้ที่เดินผ่านไปมาได้ชื่นชม นาฬิกาถูกออกแบบมาเพื่อสุภาพสตรีที่มีความชื่นชอบต่อความซับซ้อนของกลไกในเรือนเวลา และในรุ่นใหม่นี้ได้นำเอาการออกแบบจากรุ่นดั้งเดิมมาผสมผสานเติมความโดดเด่นยิ่งขึ้น

Cortina Collection Page Lvcea 3a Watch Image  E1607064520335