เบร์เกต์

202010 Breguet Singapore Cortina Watch Mar5527 1440x500 Prod
Untitled Design 43 E1607065957935

Marine

นาฬิการุ่นมารีนได้รับการสร้างสรรค์โดยอยู่บนคุณค่าทางด้านประเพณีแบบดั้งเดิมของเบรเกต์ โดยที่มีการตีความหมายใหม่เพื่อให้เกิดความร่วมสมัยตามแบบฉบับของนาฬิกาสปอร์ตยุคใหม่ นาฬิการุ่นมารีนนำเสนอทั้งในเรื่องของคุณภาพที่ยึดถือตามแนวทางของ เอ.-แอล. เบรเกต์ ในฐานะของผู้ผลิตนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงระดับโครโนมิเตอร์ให้กับกองทัพเรือของฝรั่งเศส

Marine

นาฬิการุ่นมารีนได้รับการสร้างสรรค์โดยอยู่บนคุณค่าทางด้านประเพณีแบบดั้งเดิมของเบรเกต์ โดยที่มีการตีความหมายใหม่เพื่อให้เกิดความร่วมสมัยตามแบบฉบับของนาฬิกาสปอร์ตยุคใหม่ นาฬิการุ่นมารีนนำเสนอทั้งในเรื่องของคุณภาพที่ยึดถือตามแนวทางของ เอ.-แอล. เบรเกต์ ในฐานะของผู้ผลิตนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงระดับโครโนมิเตอร์ให้กับกองทัพเรือของฝรั่งเศส

Untitled Design 43 E1607065957935
Loading

Marine Collection Breguet

Abraham-Louis Breguet ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ผลิตนาฬิกาสำหรับกองทัพเรือของฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่มีชื่อเสียงสูงสุดสำหรับช่างนาฬิกาในสมัยนั้น การออกแบบนาฬิกา Marine Chronometers จึงสื่อถึงความสำเร็จของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ และกลายมาเป็น
แรงบันดาลใจสำคัญสำหรับ คอลเลกชั่น Marine ในปัจจุบัน