Master Control Calendar

02. Desktop Video Thumbnail Image 1440x500 1
Pngwatch 23 E1607054960462

Master Control

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 1992 คอลเลกชั่น Master Control ของเจเกอร์-เลอคูลทร์ได้รับการสร้างสรรค์ภายใต้ข้อกำหนดที่มีความเข้มงวดทางเทคนิคและและการยึดมั่นในรูปแบบ โดยวิวัฒนาการของแบรนด์แม้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานของการเคารพต่อขนบธรรมเนียมและข้อเรียกร้องที่มีต่อนวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง

Master Control

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 1992 คอลเลกชั่น Master Control ของเจเกอร์-เลอคูลทร์ได้รับการสร้างสรรค์ภายใต้ข้อกำหนดที่มีความเข้มงวดทางเทคนิคและและการยึดมั่นในรูปแบบ โดยวิวัฒนาการของแบรนด์แม้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานของการเคารพต่อขนบธรรมเนียมและข้อเรียกร้องที่มีต่อนวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง

Pngwatch 23 E1607054960462

A new high-performing Calibre

เพิ่มขีดจำกัดความสามารถให้มากขึ้น สำหรับคอลเลกชั่น Master Control ของเจเกอร์-เลอคูลทร์ ด้วยกลไกและการผลิตที่ได้คุณภาพ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น และเพิ่มความยาวนานของกำลังสำรองเป็น 70 ชั่วโมง