ปาเต็ก ฟิลิปป์

Patek Philippe 5980 60g 001 Cortina Watch Nautilus Collection

Nautilus

ผลงานระดับไอคอนที่โดดเด่นด้วยขอบทรงแปดเหลี่ยมโค้งมนกับตัวเรือนที่มีโครงสร้างของหน้าต่างใต้ท้องเรืออย่างแยบยลและพื้นหน้าปัดนูนในแนวลายขวาง นอติลุส (Nautilus) เป็นตัวอย่างของนาฬิกาสปอร์ตหรูหรามาตั้งแต่ปี 1976 คอลเลกชั่นนี้มาพร้อมรูปแบบที่กระฉับกระเฉงที่สุดกับความมีระดับที่หาที่เปรียบไม่ได้

Nautilus

ผลงานระดับไอคอนที่โดดเด่นด้วยขอบทรงแปดเหลี่ยมโค้งมนกับตัวเรือนที่มีโครงสร้างของหน้าต่างใต้ท้องเรืออย่างแยบยลและพื้นหน้าปัดนูนในแนวลายขวาง นอติลุส (Nautilus) เป็นตัวอย่างของนาฬิกาสปอร์ตหรูหรามาตั้งแต่ปี 1976 คอลเลกชั่นนี้มาพร้อมรูปแบบที่กระฉับกระเฉงที่สุดกับความมีระดับที่หาที่เปรียบไม่ได้

Patek Philippe 5980 60g 001 Cortina Watch Nautilus Collection

The Modern Vision of Luxury

The Patek Philippe Nautilus is conceived and designed by an ingenious designer of the Royal Oak Jumbo fame, Gérald Genta, in the midst of the quartz crisis. Inspired by a ship’s porthole, the Nautilus holds a stately presence with its distinctive shape reflecting the legendary Gérald Genta’s commitment to creating a modern vision of luxury through aesthetics.

Designed For Extreme Endurance

Made with nickel-chrome-molybdenum steel, the Patek Philippe Nautilus is set to endure extreme temperature and pressure and is known for its resistance to corrosion.

Ultra-Thin Automatic Calibre

The first Nautilus reference 3700 watch is built with 28-255C calibre, one of the thinnest and most refined full-rotor self-winding mechanical movements in the globe.

A Modern Classic

The Nautilus’ non-conformist case designs bridge the gap between heritage and modernity. Times may have changed, but true style lasts forever. Over the last decades, Patek Philippe’s Nautilus continues to demonstrate its incredible versatility and remains as one of the most valuable timepieces across generations.

Official Patek Philippe Retailer

As a leading retailer and distributor of Patek Philippe’s luxury timepieces, Cortina Watch is proud to carry a diverse selection of Patek Philippe men and women’s watches. Visit our boutiques in Thailand to experience the enduring appeal of the Nautilus collection and mark your own tradition today.

Frequently Asked Questions About Patek Philippe Nautilus Watches For Men And Women

What is special about Patek Philippe’s Nautilus watches?

Patek Philippe is one of the finest brands in the watch industry and one of the world’s most loved and esteemed luxury watch brands. Their watches are immensely popular among watch collectors worldwide thanks to its rich history and technical brilliance. Watch enthusiasts have a huge appreciation and admiration for the level of magnificent craftsmanship that goes into creating each and every Patek Philippe timepiece.

The Nautilus bears a similar exquisite craftsmanship and elegance as all Patek Philippe watches. With the rounded octagonal shape of its bezel and the ingenious porthole construction of its case, the Nautilus has epitomised the elegant sports watch since 1976 with a spectacular collection of models for men and women.

For many men and women, Patek Philippe Nautilus is the ultimate symbol of discreet success.

How is the Nautilus made?

Patek Philippe crafts most of their timepieces, including the Nautilus, by hand. Each timepiece is a work of art characterised by technical ingenuity, an incredible level of detail and immaculate finishing. The way Patek Philippe watches are created makes their production longer, but all the more valuable and highly exclusive with lower inventories than most other luxury watch brands.

The Nautilus for men and women come in steel, rose gold, white gold or two-tone combinations to accompany the most active lifestyles with incomparable class. For the ultimate luxury and to suit an immaculate style, some models come paved in diamonds as well.

Where do I purchase Patek Philippe Nautilus watches for men and women?

Cortina Watch is an authorised retailer of Patek Philippe watches in Thailand and regionally so you can shop with assurance. Consult a Cortina specialist and the team is happy to answer your questions as soon as possible.