คาร์เทียร์

Static Masthead Desktop 1440x500 4
Crwspn0006 1

Panthère de Cartier

เรือนเวลาที่เป็นทั้งนาฬิกาและเครื่องประดับ อย่าง Panthère De Cartier นาฬิกาเรือนหนึ่งที่มีความโดดเด่นสูงสุดจากการออกแบบโดยคาร์เทียร์ ก่อกำเนิดในช่วงทศวรรษที่ 1980 และมีความโดดเด่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงสไตล์ที่แท้จริงของสุภาพสตรีซึ่งปรารถนาที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเอง

Panthère de Cartier

เรือนเวลาที่เป็นทั้งนาฬิกาและเครื่องประดับ อย่าง Panthère De Cartier นาฬิกาเรือนหนึ่งที่มีความโดดเด่นสูงสุดจากการออกแบบโดยคาร์เทียร์ ก่อกำเนิดในช่วงทศวรรษที่ 1980 และมีความโดดเด่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงสไตล์ที่แท้จริงของสุภาพสตรีซึ่งปรารถนาที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเอง

Crwspn0006 1