คาร์เทียร์

Wspa0009 1 E1607066446772

Pasha de Cartier

แนวทางที่ชัดเจนซึ่งถูกผสานกับวิศวกรรมที่ทรงพลัง Pasha De Cartier นาฬิกาอันเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1985 มาพร้อมกับรูปแบบในการผลิตนาฬิกาที่มีความซับซ้อนและรายละเอียดที่ถูกพัฒนาขึ้นภายในโรงงานคาร์เทียร์ ที่ตั้งอยู่ที่
ลาโช-เดอ-ฟง

Pasha de Cartier

แนวทางที่ชัดเจนซึ่งถูกผสานกับวิศวกรรมที่ทรงพลัง Pasha De Cartier นาฬิกาอันเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1985 มาพร้อมกับรูปแบบในการผลิตนาฬิกาที่มีความซับซ้อนและรายละเอียดที่ถูกพัฒนาขึ้นภายในโรงงานคาร์เทียร์ ที่ตั้งอยู่ที่
ลาโช-เดอ-ฟง

Wspa0009 1 E1607066446772

A classic reimagined

เอกลักษณ์อันโดดเด่นที่บ่งบอกถึงนาฬิกา Pasha de Cartier นั่นคือ
เส้นสี่เหลี่ยมที่อยู่ภายใต้หน้าปัดวงกลม เม็ดมะยมร้อยเข้ากับตัวเรือนด้วยโซ่, เลขบอกเวลาอารบิกขนาดใหญ่ ข้อต่อสายประดับด้วยหมุดสตั๊ด
Clous de Paris