Big Pilot’s Watch Edition “Le Petit Prince”

Iwc Pilot Collection Landing Page Masthead Desktop
Pngwatch 22 E1607063204564

Pilot's Watches

รุ่น Pilot's Watches ของไอดับเบิลยูซีได้นำรูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องนักบินมาใช้กับนาฬิกานักบินรุ่นคลาสสิก และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกถึงการเป็นเรือนเวลาที่มีความเที่ยงตรง และมีเทคโนโลยีที่โดดเด่น

Pilot's Watches

รุ่น Pilot's Watches ของไอดับเบิลยูซีได้นำรูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องนักบินมาใช้กับนาฬิกานักบินรุ่นคลาสสิก และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกถึงการเป็นเรือนเวลาที่มีความเที่ยงตรง และมีเทคโนโลยีที่โดดเด่น

Pngwatch 22 E1607063204564

I can stop time. But nothing stops me.

เมื่อสองผู้นำแห่งความยิ่งใหญ่โคจรมาพบกัน เวลาของโลกก็หยุดหมุน Lewis Hamilton นักขับรถแข่ง F1 ของ เมอเซเดส เบนซ์ เพโตรนาส มอเตอร์สปอร์ต จึงต้องหยุดเวลาเพื่อมาพบเจอกับอีกไอคอนที่สำคัญ นั้นคือ Silver Spitfire