เบร์เกต์

202010 Breguet Singapore Cortina Watch Rdn8908 1440x500 Prod
Untitled Design 36 E1607065978320

Reine de Naples

คอลเลกชั่น เรน เดอ นาเปลส์ ของเบรเกต์ได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิกาข้อมือรุ่นแรกๆ ของ เอ.-แอล.เบรเกต์ที่สร้างขึ้นให้กับ
แคโรไลน์ ซึ่งเป็นน้องสาวของโบนาปาร์ตและเป็นราชินีแห่งนครเนเปิลส์ ด้วยความเอาใจใส่ในการผลิตตามความต้องการของลูกค้าและให้ความสำคัญกับความเที่ยงตรง เบรเกต์ได้สร้างสรรค์รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ในการตกแต่งนาฬิกาสำหรับสุภาพสตรีให้มีความโดดเด่นและดูร่วมสมัยในฐานะของการเป็นนาฬิกาที่เป็นทั้งเครื่องบอกเวลาและเครื่องประดับ

Reine de Naples

คอลเลกชั่น เรน เดอ นาเปลส์ ของเบรเกต์ได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิกาข้อมือรุ่นแรกๆ ของ เอ.-แอล.เบรเกต์ที่สร้างขึ้นให้กับ
แคโรไลน์ ซึ่งเป็นน้องสาวของโบนาปาร์ตและเป็นราชินีแห่งนครเนเปิลส์ ด้วยความเอาใจใส่ในการผลิตตามความต้องการของลูกค้าและให้ความสำคัญกับความเที่ยงตรง เบรเกต์ได้สร้างสรรค์รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ในการตกแต่งนาฬิกาสำหรับสุภาพสตรีให้มีความโดดเด่นและดูร่วมสมัยในฐานะของการเป็นนาฬิกาที่เป็นทั้งเครื่องบอกเวลาและเครื่องประดับ

Untitled Design 36 E1607065978320
Loading

Reine de Naples Collection Breguet

จากทิวทัศน์อันสวยงามของอ่าวเนเปิลส์ สู่การออกแบบเรือนเวลาสำหรับสวมใส่บนข้อมือ Abraham-Louis Breguet ได้ออกแบบนาฬิกาให้กับ แคโรไลน์ ราชินีแห่งนครเนเปิลส์ และกลายเป็นผลงานแห่งประวัติศาสตร์ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคอลเลกชั่นนาฬิกาสำหรับผู้หญิง