Rendez-vous Moon Medium

2. Desktop Thumbnail 1440 X 500 1
Watch 2 1 E1607054891654

Rendez-Vous

Rendez-Vous Night & Day กับตัวเรือนสตีลได้รับการตกแต่งด้วยอัญมณีซึ่งทำให้ดูโดดเด่นอยู่เหนือกาลเวลา ฟังก์ชั่นระบุช่วงกลางวัน/กลางคืนยังทำหน้าที่อยู่คู่กับผู้สวมใส่ตลอดทุกช่วงเวลา

Rendez-Vous

Rendez-Vous Night & Day กับตัวเรือนสตีลได้รับการตกแต่งด้วยอัญมณีซึ่งทำให้ดูโดดเด่นอยู่เหนือกาลเวลา ฟังก์ชั่นระบุช่วงกลางวัน/กลางคืนยังทำหน้าที่อยู่คู่กับผู้สวมใส่ตลอดทุกช่วงเวลา

Watch 2 1 E1607054891654