โอเมก้า

Copy Of Copy Of Pngwatch 4 E1607053718640

Seamaster Diver 300M

นับจากปี 1993 เป็นต้นมา Seamaster Diver 300M ได้เดินตามรอยของตำนาน
และในวาระของการฉลองครบรอบ 25 ปีของการเปิดตัวออกสู่ตลาด
โอเมก้าได้ทำการปรับปรุงนาฬิกาใน
คอลเลกชั่นนี้ใหม่หมด ทั้งการเปลี่ยนวัสดุและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
ขณะที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมในการออกแบบและ
จิตวิญญาณแห่งท้องทะเลเอาไว้

Seamaster Diver 300M

นับจากปี 1993 เป็นต้นมา Seamaster Diver 300M ได้เดินตามรอยของตำนาน
และในวาระของการฉลองครบรอบ 25 ปีของการเปิดตัวออกสู่ตลาด
โอเมก้าได้ทำการปรับปรุงนาฬิกาใน
คอลเลกชั่นนี้ใหม่หมด ทั้งการเปลี่ยนวัสดุและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
ขณะที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมในการออกแบบและ
จิตวิญญาณแห่งท้องทะเลเอาไว้

Copy Of Copy Of Pngwatch 4 E1607053718640

OMEGA Seamaster 

In the early 1940s, OMEGA created its Seamaster line of watches, which soon became popular amongst professional divers for their robustness and water resistance. Today, this collection has grown to include a wider range of watches that are suitable for any adventurer both above and below the water. The Seamaster is the longest-running line of OMEGA watches, representing the pinnacle of OMEGA’s watchmaking expertise. These timepieces are masterpieces of flawless design and engineering – a true testament to OMEGA’s commitment to excellence.

Cortina Watch is a leading retailer of the OMEGA Seamaster watches and other luxury timepieces in the Asia-Pacific region,
such as Franck Muller, IWC Schaffhausen, and Patek Philippe. Visit our watch boutiques in Thailand to explore the diverse collection of OMEGA Seamaster watches.

Best Of The Best

Accuracy and precision are of the utmost importance when it comes to timekeeping, which is why the OMEGA Seamaster watch is the perfect choice for those who demand the best. This timepiece has a history of quality and precision craftsmanship that can be seen in every detail of its design. Powered by a co-axial movement with waterproof construction and easy-to-read display, watches in the Seamaster collection are renowned for their excellent timekeeping abilities. You’ll never miss a moment while exploring the ocean depths with the OMEGA Seamaster.

Explore The World Beneath The Waves With OMEGA Seamaster

Dive deep into the collection of OMEGA Seamaster at Cortina Watch. As a licensed distributor and retailer in Thailand, we have a team of watch specialists who can answer any questions about OMEGA Seamaster watches and advise on their prices.

Frequently Asked Questions About OMEGA Seamaster

1. What is special about the OMEGA Seamaster?

The OMEGA Seamaster is the perfect choice for adventurers who love to explore the great outdoors. Its range of diving watches is tough and reliable, making them the perfect companion for any excursion.

For example, the OMEGA Seamaster Diver 300M features a helium escape valve, which allows helium gas to escape from the watch case so that it does not cause damage to the movement. The Seamaster Diver 300M can also withstand depths of up to 300 meters, with scratch-resistant sapphire crystal glass.

2. What other watches are there in the OMEGA collection?

OMEGA’s collection of watches is a perfect blend of classic style and modern sophistication. Each timepiece is meticulously crafted with the latest in Swiss technology, so that you always keep track of time with precision and style.
Other OMEGA watch collections that we carry include the Constellation, De Ville, and Speedmaster.

3. Where do I purchase an OMEGA Seamaster in Thailand?

At Cortina Watch, we’re committed to delivering the highest level of service. Visit any of our watch boutiques in Thailand to find out more about the diverse selection of OMEGA watches that we carry.