โอเมก้า

Copy Of Copy Of Pngwatch 4 E1607053718640

Seamaster Diver 300M

นับจากปี 1993 เป็นต้นมา Seamaster Diver 300M ได้เดินตามรอยของตำนาน
และในวาระของการฉลองครบรอบ 25 ปีของการเปิดตัวออกสู่ตลาด
โอเมก้าได้ทำการปรับปรุงนาฬิกาใน
คอลเลกชั่นนี้ใหม่หมด ทั้งการเปลี่ยนวัสดุและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
ขณะที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมในการออกแบบและ
จิตวิญญาณแห่งท้องทะเลเอาไว้

Seamaster Diver 300M

นับจากปี 1993 เป็นต้นมา Seamaster Diver 300M ได้เดินตามรอยของตำนาน
และในวาระของการฉลองครบรอบ 25 ปีของการเปิดตัวออกสู่ตลาด
โอเมก้าได้ทำการปรับปรุงนาฬิกาใน
คอลเลกชั่นนี้ใหม่หมด ทั้งการเปลี่ยนวัสดุและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
ขณะที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมในการออกแบบและ
จิตวิญญาณแห่งท้องทะเลเอาไว้

Copy Of Copy Of Pngwatch 4 E1607053718640

Conquer Any Dive with OMEGA Seamaster 

As the longest-running line of OMEGA watches, the Seamaster represents the pinnacle of OMEGA’s watchmaking expertise that appeals to connoisseurs around the world.

Accuracy and precision are of the utmost importance in timekeeping, which is why the OMEGA Seamaster watch is the perfect choice for those who demand the best. Boasting a storied history of quality and craftsmanship that can be seen in every detail of its design, watches in the Seamaster collection are renowned for their excellent timekeeping abilities, powered by a co-axial movement with waterproof construction and an easy-to-read display.

You’ll never miss a moment while exploring the ocean depths with the OMEGA Seamaster.

OMEGA Seamaster History

The OMEGA Seamaster is a revered and iconic timepiece with a storied history that dates back to 1948. Rooted in British military heritage and inspired by submarines used in WWII, the Seamaster was designed with keen attention to detail and functionality, boasting a durable O-ring gasket that improved its water resistance, making it a go-to for divers and oceanographers alike. Today, this collection has grown to include a wider variety of watches, including different ranges such as OMEGA Seamaster Planet Ocean, Aqua Terra and Diver 300M.

Although this line first became popular amongst professional divers and collectors for its robust water resistance and sleek appearance, the subsequent ranges developed later expanded the variety of features for the OMEGA Seamaster, effectively catering to the needs of adventurers both above and below the water.

This watch gained even more widespread popularity when it was chosen as James Bond’s watch, with Pierce Brosnan and Daniel Craig sporting different versions of the Seamaster throughout various Bond films.

With its rich history, innovative design, and enduring popularity, the OMEGA Seamaster timepieces are masterpieces of flawless engineering and a true testament to OMEGA’s commitment to quality and craftsmanship.

Witness The World Beneath The Waves With OMEGA Seamaster

Dive deep into the OMEGA Seamaster Diver 300M collection at Cortina Watch, which offers a water resistance rating of 300 metres.

Since its release in 1993, this range of OMEGA Seamaster watches has enjoyed an incredible following. With the latest update to the collection, advanced materials and technology have been incorporated seamlessly into the timeless design and iconic style, enabling utilitarian functionality without sacrificing the unique ocean spirit.

As a licensed distributor in Thailand, Cortina Watch has a team of watch specialists who can answer any questions about OMEGA Seamaster watches and advise on their prices. We are a leading retailer of other lines of OMEGA watches like the Constellation, De Ville, Speedmaster and other luxury timepieces in the Asia-Pacific region. Visit our watch boutiques in Thailand to explore the diverse collection of luxury watches today.

Frequently Asked Questions About OMEGA Seamaster

What Is Special About The OMEGA Seamaster?

The OMEGA Seamaster is the perfect choice for adventurers who love to explore the great outdoors. Its range of diving watches is tough and reliable, making them the ideal companion for any excursion.

For example, the OMEGA Seamaster Diver 300M features a helium escape valve, which allows helium gas to escape from the watch case so that it does not cause damage to the movement.

The Seamaster Diver 300M can also withstand depths of up to 300 metres with scratch-resistant sapphire crystal glass.

What Other Watches Are There In The OMEGA Collection?

OMEGA’s collection of watches is a perfect blend of classic style and modern sophistication. Each timepiece is meticulously crafted by professionals with the latest Swiss technology, so you always keep track of time with precision and style.

Where Do I Purchase An OMEGA Seamaster In Thailand?

At Cortina Watch, we’re committed to delivering the highest level of service. Visit any of our watch boutiques in Thailand to learn more about our diverse selection of OMEGA watches.