บุลการี

Cortina Collection Page Serpenti 2 Static Masthead
Cortina Collection Page Serpenti 2a Watch Image E1607064555464

Serpenti Seduttori

Serpenti Seduttori เป็นนาฬิกาสำหรับสุภาพสตรีที่มาพร้อมกับแนวคิด บอร์น ทู บี โกลด์ (เกิดมาเพื่อมีคุณค่า) ยกระดับความล้ำค่าของเวลาและบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่สำเร็จสูงสุดของชีวิตสุภาพสตรี นาฬิการุ่นนี้ยังเดินหน้าต่อไปด้วยการเปิดตัวเป็นครั้งแรกสำหรับตัวเรือนรุ่นใหม่ที่ใช้ทองคำขาว หรือทองคำโรสโกลด์ และสตีล

Serpenti Seduttori

Serpenti Seduttori เป็นนาฬิกาสำหรับสุภาพสตรีที่มาพร้อมกับแนวคิด บอร์น ทู บี โกลด์ (เกิดมาเพื่อมีคุณค่า) ยกระดับความล้ำค่าของเวลาและบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่สำเร็จสูงสุดของชีวิตสุภาพสตรี นาฬิการุ่นนี้ยังเดินหน้าต่อไปด้วยการเปิดตัวเป็นครั้งแรกสำหรับตัวเรือนรุ่นใหม่ที่ใช้ทองคำขาว หรือทองคำโรสโกลด์ และสตีล

Cortina Collection Page Serpenti 2a Watch Image E1607064555464