โอเมก้า

Copy Of Copy Of Pngwatch 6 E1607053820520

Speedmaster Professional

โอเมก้า Speedmaster Professional Moonwatch คือ นาฬิกาที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่โด่งดังของโอเมก้า นาฬิกาเรือนนี้มีส่วนในโครงการเดินทางไปดวงจันทร์ของมนุษยชาติทั้ง 6 ครั้ง ดังนั้นจึงถือว่านาฬิกาที่เป็นตำนานอย่างสปีดมาสเตอร์ คือตัวแทนของแบรนด์สำหรับนักผจญภัยที่มีจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิก
อย่างแท้จริง

Speedmaster Professional

โอเมก้า Speedmaster Professional Moonwatch คือ นาฬิกาที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่โด่งดังของโอเมก้า นาฬิกาเรือนนี้มีส่วนในโครงการเดินทางไปดวงจันทร์ของมนุษยชาติทั้ง 6 ครั้ง ดังนั้นจึงถือว่านาฬิกาที่เป็นตำนานอย่างสปีดมาสเตอร์ คือตัวแทนของแบรนด์สำหรับนักผจญภัยที่มีจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิก
อย่างแท้จริง

Copy Of Copy Of Pngwatch 6 E1607053820520

Speedmaster 38

OMEGA Speedmaster เป็นหนึ่งในนาฬิกาจับเวลาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก สำหรับคอลเลกชั่น 38 MM. Omega ยังคงรักษารูปลักษณ์อันเป็นตำนานของนาฬิกาโครโนกราฟเอาไว้ เสริมด้วยการออกแบบที่สวยงามคำนึงถึงความเรียบง่าย ขนาดและสีสัน

OMEGA Speedmaster | The Cornerstone Of OMEGA’S Heritage

The OMEGA Speedmaster was first introduced back in 1957 as the ultimate sports and racing chronograph. Having made history in 1969 when it became the first watch worn on the moon, the OMEGA Speedmaster still remains as one of the most iconic timepieces from the Swiss luxury watchmaker. With models such as the Moonwatch Professional and other heritage models, all OMEGA Speedmaster timepieces remain faithful to the original pioneering spirit of the brand.

A Cosmic Horological Marvel Like No Other

The OMEGA Speedmaster is the only timepiece to have been worn on the surface of the moon: a title it continues to hold till this day. The origins of this feat date back to the 1950s and 60s when NASA was searching for a timepiece able to withstand the extreme conditions of spaceflight and space travel. Though dozens of other brands submitted their timepieces for testing, the OMEGA Speedmaster emerged as the sole watch that could meet the strict requirements set by NASA.

In 1965, the OMEGA Speedmaster was made the official timepiece of NASA space missions, with its first journey into space occurring during the Gemini IV mission the same year. However in 1969, the Speedmaster would gain its “Moonwatch” nickname for a simple yet awe-inspiring reason: it was the timepiece worn by NASA astronauts during the Apollo 11 moon landing. Since then, the Moonwatch has been an unparalleled dimension of OMEGA’s legacy that has yet to be surpassed.

Revolutionary Components

As a NASA declared “flight-qualified for all manned space missions” timepiece, the OMEGA Speedmaster has stood the test of time due to its highest standards of performance. Surviving all the NASA performed tests, the Speedmaster is known for its precision, strength and reliability. From the Co-Axial escapement that guarantees long-lasting precision to the free-sprung balance for superior anti-magnetism, the OMEGA Speedmaster faces every challenge head-on.

Adventurous Pioneering Spirit

As a brand with a pioneering spirit, OMEGA has achieved unparalleled excellence in materials. Offering unique attributes from lustre to strength, OMEGA’s quest for watchmaking progress has led to an unrivalled commitment to leveraging and perfecting the most essential materials. Designed for extreme performance, timepieces like the OMEGA Speedmaster Moonwatch Professional feature an asymmetrical case in stainless steel and other metals that take levels of endurance and luxury into a higher stratosphere.

A Modern Classic

To date, OMEGA continues to make technical and watchmaking history with innovation in areas as diverse as sports timing, precision technology and design. While times may have changed, its true style remains timeless. The OMEGA Speedmaster Professional traditionally comes in a black dial, a feature the OMEGA “Moonwatch” has retained over the last decades. Demonstrating versatility with its range of limited edition series, the OMEGA Speedmaster continues its legacy as one of the most valued timepieces in the world.

Official OMEGA Speedmaster Retailer

As a leading retailer and distributor of OMEGA luxury timepieces, Cortina Watch is proud to carry a diverse selection of OMEGA men’s and women’s watches. From the renowned Speedmaster collection to the OMEGA Constellation collection, Cortina Watch brings you closer to the sophisticated flair of OMEGA. Visit our luxury watch boutiques in Thailand to experience the enduring appeal of the OMEGA Speedmaster collection and the splendour of a brand that is now synonymous with excellence, innovation and precision.

Frequently Asked Questions About OMEGA Speedmaster Watches

What Is Special About The OMEGA Speedmaster Watches?

OMEGA is one of the most esteemed luxury watch brands. From the OMEGA Speedmaster Moonwatch Professional to the Moonphase, all timepieces in the OMEGA Speedmaster collection have become cult models in today’s world of horology. With their iconic design and superior OMEGA quality, these watches are immensely popular amongst watch collectors.

How Is The OMEGA Speedmaster Made?

Depending on the OMEGA Speedmaster model, the materials used to craft the masterpiece may vary. Stainless steel, which is certainly one of the most conventional materials of watchmaking, is often used for the outer craftsmanship of the OMEGA Speedmaster. Offering beauty and strength, each timepiece is a work of art characterised by an incredible level of detail.

Where Do I Purchase The OMEGA Speedmaster Watches?

Cortina Watch is an authorised retailer of OMEGA Speedmaster watches in Thailand and regionally so you can shop with assurance.

Consult a Cortina specialist and the team will be happy to answer your questions related to the OMEGA Speedmaster prices and new launches. Continue to stay engaged with us to be updated on the latest additions and watch prices.