ลองจินส์

Collection Listing 2 Desktop Thumbnail Image 1440x500 2
Untitled Design 41 1

Sport collection

ลองจินส์ยึดมั่นอย่างลึกซึ้งในเรื่องของประสิทธิภาพและกีฬาอยู่เสมอ โดยคอลเลกชั่นสปอร์ตของลองจินส์คือสิ่งที่ยืนยันถึงสปิริตแห่งการบุกเบิกที่ขับเคลื่อนแบรนด์มาตั้งแต่จุดเริ่มต้น และยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการยกย่องที่มีต่อความสำเร็จของนักบุกเบิกแต่ละคนที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีส่วนในการสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับนักบุกเบิกรุ่นใหม่ๆ ให้สามารถเดินหน้าไปถึงหลักชัยที่พวกเขาตั้งไว้

Sport collection

ลองจินส์ยึดมั่นอย่างลึกซึ้งในเรื่องของประสิทธิภาพและกีฬาอยู่เสมอ โดยคอลเลกชั่นสปอร์ตของลองจินส์คือสิ่งที่ยืนยันถึงสปิริตแห่งการบุกเบิกที่ขับเคลื่อนแบรนด์มาตั้งแต่จุดเริ่มต้น และยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการยกย่องที่มีต่อความสำเร็จของนักบุกเบิกแต่ละคนที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีส่วนในการสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับนักบุกเบิกรุ่นใหม่ๆ ให้สามารถเดินหน้าไปถึงหลักชัยที่พวกเขาตั้งไว้

Untitled Design 41 1

HydroConquest

คอลเลกชั่น HydroConquest สร้างขึ้นสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่มองหานาฬิกาที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกที่หรูหรางดงาม ลองจินส์เพิ่มโมเดลสีสันใหม่ เพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นของลูกค้าสำหรับคอลเลกชั่นนี้