เบร์เกต์

202010 Breguet Singapore Cortina Watch Trad7038 1440x500 Prod
Untitled Design 12 1 E1607066016754

Tradition

คอลเลกชั่นเทรดิชั่นถือเป็นการยกย่องต่อความทรงจำของเบรเกต์ และจากการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิกาที่เป็นตำนานของเบรเกต์ นาฬิกาจากคอลเลกชั่นเทรดิชั่นจึงถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าและวิสัยทัศน์ที่มีอนาคตของแบรนด์

Tradition

คอลเลกชั่นเทรดิชั่นถือเป็นการยกย่องต่อความทรงจำของเบรเกต์ และจากการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิกาที่เป็นตำนานของเบรเกต์ นาฬิกาจากคอลเลกชั่นเทรดิชั่นจึงถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าและวิสัยทัศน์ที่มีอนาคตของแบรนด์

Untitled Design 12 1 E1607066016754

Tradition Collection Breguet

Breguet ก่อตั้งขึ้นที่ Île de la Cité ใจกลางกรุงปารีส ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่สะท้อนผ่านเทคนิคและการออกแบบความงดงามของคอลเลกชั่นเทรดิชั่น