ปาเต็ก ฟิลิปป์

Patek Philippe 4910 1201r 010 Cortina Watch Twenty4 Collection

Twenty~4

สร้างสรรค์ขึ้นในปี 1999 นาฬิกา ทเวนตี้โฟว์ (Twenty~4) เป็นตัวอย่างแห่งความสง่างามเหนือกาลเวลาของผู้หญิง นาฬิกาสำหรับสุภาพสตรีที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อให้เข้ากับทุกช่วงชีวิตของสาวๆ โดยอุทิศให้กับหญิงสาวที่มีความกระฉับกระเฉงและทันสมัย ทางเลือกหลากหลายทั้งโรสโกลด์หรือสแตนเลสสตีล, ควอตซ์หรือกลไกอัตโนมัติ จุดเด่นอยู่ที่ตัวเรือนเอกลักษณ์แบบกำไลหรือ "มองแช็ตต์" (Manchette) หรือตัวเรือนทรงกลมคลาสสิกใหม่

Twenty~4

สร้างสรรค์ขึ้นในปี 1999 นาฬิกา ทเวนตี้โฟว์ (Twenty~4) เป็นตัวอย่างแห่งความสง่างามเหนือกาลเวลาของผู้หญิง นาฬิกาสำหรับสุภาพสตรีที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อให้เข้ากับทุกช่วงชีวิตของสาวๆ โดยอุทิศให้กับหญิงสาวที่มีความกระฉับกระเฉงและทันสมัย ทางเลือกหลากหลายทั้งโรสโกลด์หรือสแตนเลสสตีล, ควอตซ์หรือกลไกอัตโนมัติ จุดเด่นอยู่ที่ตัวเรือนเอกลักษณ์แบบกำไลหรือ "มองแช็ตต์" (Manchette) หรือตัวเรือนทรงกลมคลาสสิกใหม่

Patek Philippe 4910 1201r 010 Cortina Watch Twenty4 Collection

Official Patek Philippe Twenty~4 Women’s Watch Retailer

Patek Philippe has been one of the most renowned and prestigious watchmakers in the world for over 180 years. With a focus on timeless design and horological longevity, the timepieces crafted by this family-owned Genevan manufacture are meant to stand the test of time as the ultimate heirloom. The Patek Philippe Twenty~4 collection, first launched in 1999, is a ladies’ watch collection perfectly tailored for the modern woman while exemplifying the elegance and sophistication of the brand’s DNA.

Discover Patek Philippe Ladies’ Watches in Thailand

Known for its distinctive curved shape, sleek lines, and elegant profile, the Patek Twenty~4 is a masterpiece of craftsmanship and design. This series of ladies’ watches include a range of timepieces to suit the woman who appreciates the finer things in life, including the Twenty~4 Automatic, Twenty~4 Mini, and Twenty~4 Quartz.

Unique and Distinctive Design

The Patek Twenty~4 is a women’s timepiece that is both classic and contemporary. Its sleek lines and elegant profile make it a true statement piece that can be worn on any occasion, resulting in a timeless and evergreen appeal. The watch’s signature design features a curved “manchette” rectangular case inspired by the iconic Gondolo watch, although newer designs come in a classic round case as well.

High-Quality Materials

Patek Philippe uses only the finest materials to create their timepieces, and the Patek Twenty~4 is no exception. These women’s watches are crafted from high-quality materials, including 18K white, yellow, or rose gold, and are adorned with diamonds or precious stones for a subtle yet confident statement piece.

Exceptional Craftsmanship

The Patek Philippe Twenty~4 is a true masterpiece of craftsmanship. Each timepiece is completely produced, finished, and assembled in-house at Patek Philippe’s independent manufacturer, resulting in an unparalleled attention to detail like no other. The expert watchmakers who bring these women’s watches to life carefully ensure every component is assembled with precision and care. The result is a ladies’ timepiece that is not only beautiful but also reliable and accurate.

Frequently Asked Questions about Patek Philippe Twenty~4 Ladies’ Watches

Does Patek Philippe make ladies’ watches?

Yes, Patek Philippe has a line of luxury ladies’ watches that are crafted with the same precision and attention to detail as their men’s watches. The Patek Twenty~4 collection showcases the brand’s dedication to creating high-quality, luxury timepieces specifically for women. Our luxury watch shop in Thailand carries a wide range of Patek Twenty~4 timepieces to help you find the perfect timepiece to add to your collection. Visit a Cortina Watch Thailand boutique near you today to inquire about our Patek Twenty~4 models and prices or to seek out specialised recommendations from our boutique staff.

Is there a Patek Philippe for ladies?

Yes, Patek Philippe has a dedicated line of watches specifically for ladies, namely the Twenty~4 collection. These timepieces are a must-have for any discerning horology enthusiast who wants to enjoy the luxury and style the brand is known for. Other Patek Philippe collections that feature watches for women include the Patek Philippe Aquanaut, Patek Philippe Gondolo, Patek Philippe Calatrava, Patek Philippe Complications, and Patek Philippe Grand Complications.