ลองจินส์

Collection Listing 2 Desktop Thumbnail Image 1440x500 3
Untitled Design 42 E1607054521664

The Longines Master Collection

ลองจินส์ ผลิตนาฬิกาที่มีความพิเศษและความโดดเด่นออกมาอยู่ตลอดเวลานับจากจุดเริ่มต้น ด้วยการผสมผสานระหว่างความสวยงามและนวัตกรรมทางด้านเทคนิค แบรนด์ได้สร้างนาฬิกาทรายพร้อมกับปีกอันแข็งแกร่งให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความรู้ และความสง่างาม รวมถึงการสร้างเรือนเวลาที่มีคุณภาพอัน
ยอดเยี่ยม

The Longines Master Collection

ลองจินส์ ผลิตนาฬิกาที่มีความพิเศษและความโดดเด่นออกมาอยู่ตลอดเวลานับจากจุดเริ่มต้น ด้วยการผสมผสานระหว่างความสวยงามและนวัตกรรมทางด้านเทคนิค แบรนด์ได้สร้างนาฬิกาทรายพร้อมกับปีกอันแข็งแกร่งให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความรู้ และความสง่างาม รวมถึงการสร้างเรือนเวลาที่มีคุณภาพอัน
ยอดเยี่ยม

Untitled Design 42 E1607054521664

Discover The Longines Master Collection

ความสามารถของกลไกไขลานแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อลองจินส์โดยเฉพาะ Master Collection โดดเด่นด้วยฟังค์ชั่น Moon Phase ทีมีความงดงาม สร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างกลไกที่เป็นเลิศและความสง่างามของเรือนเวลา