เบร์เกต์

202010 Breguet Singapore Cortina Watch Txxi3817 1440x500 Prod
Untitled Design 10 1 E1607066032297

Type XXI

ออกแบบในยุคทศวรรษที่ 1950 เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยการบินในสังกัดของกองทัพเรือฝรั่งเศส นาฬิการุ่นไทป์ทเวนตี้ ได้กลับสู่การเป็นหนึ่งในคอลเลกชั่นของเบรเกต์ที่ถูกผลิตเพื่อขายให้กับพลเรือนและมาพร้อมกับกลไกอัตโนมัติ

Type XXI

ออกแบบในยุคทศวรรษที่ 1950 เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยการบินในสังกัดของกองทัพเรือฝรั่งเศส นาฬิการุ่นไทป์ทเวนตี้ ได้กลับสู่การเป็นหนึ่งในคอลเลกชั่นของเบรเกต์ที่ถูกผลิตเพื่อขายให้กับพลเรือนและมาพร้อมกับกลไกอัตโนมัติ

Untitled Design 10 1 E1607066032297

Type XX-XXI-XXII Collection Breguet

ด้วยแรงบันดาลใจที่เชื่อมโยงเบรเกต์เข้ากับโลกแห่งการบิน รวมถึงการยกย่องนักบินที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Breguet XIV จากคอลเลกชั่น
Type XX ที่นำเสนอเทคนิคและความสวยงามของนาฬิกาสำหรับนักบิน