คาร์เทียร์

Static Masthead Desktop 1440x500 Santos Dumont
Crwgsa0021 1

Santos-Dumont

ในปี 1904 นาฬิกาข้อมือสมัยใหม่เรือนแรกได้ถูกออกแบบโดยหลุยส์ คาร์เทียร์ เพื่อส่งมอบให้กับเพื่อนของเขาที่เป็นนักบินชาวบราซิลซึ่งมีชื่อว่า อัลแบร์โต แซนโตส-ดูมงต์ นาฬิกามากับรูปทรงเหลี่ยมตามแบบฉบับเราขาคณิต และมีน็อตขันยึดอยู่ด้านหน้า ซึ่งตัวนาฬิกาเองได้กลายเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของแบรนด์ในเวลาอันรวดเร็ว

Santos-Dumont

ในปี 1904 นาฬิกาข้อมือสมัยใหม่เรือนแรกได้ถูกออกแบบโดยหลุยส์ คาร์เทียร์ เพื่อส่งมอบให้กับเพื่อนของเขาที่เป็นนักบินชาวบราซิลซึ่งมีชื่อว่า อัลแบร์โต แซนโตส-ดูมงต์ นาฬิกามากับรูปทรงเหลี่ยมตามแบบฉบับเราขาคณิต และมีน็อตขันยึดอยู่ด้านหน้า ซึ่งตัวนาฬิกาเองได้กลายเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของแบรนด์ในเวลาอันรวดเร็ว

Crwgsa0021 1

Official Cartier Santos Dumont

The Cartier Santos Dumont collection pays tribute to the extraordinary aviator Alberto Santos-Dumont and his deep friendship with Louis Cartier. The iconic square case and classic Roman numeral dial were first introduced in 1904 as a practical alternative to pocket watches for pilots. Today, the Santos Dumont collection continues to celebrate this rich heritage, combining tradition with modern elegance.

Discover the Captivating Santos Dumont Collection

Delve into the world of Cartier Santos Dumont, where the spirit of innovation meets timeless elegance in a remarkable range of timepieces.

Heritage-Inspired Design

Each Santos Dumont watch is a testament to the rich history and enduring legacy of Cartier and Alberto Santos-Dumont. The iconic square case, Roman numeral dial and heritage-inspired designs evoke the pioneering spirit that defined their friendship and shaped the world of aviation.

Ultra-Thin Elegance

The slim profile of the Santos Dumont collection offers a refined, sophisticated look that is perfect for any occasion. The ultra-thin case and minimalistic design create a timeless and versatile timepiece. Its sleeker and unpretentious sophistication allows it to seamlessly transition from boardroom meetings to black-tie events, making it a perfect choice for those who appreciate the finer things in life.

Mechanical Excellence

The Santos Dumont collection features exceptional manual winding movements, ensuring precision and reliability. These top-quality models demonstrate Cartier’s commitment to horological excellence and innovative design, including the Santos de Cartier timepieces that continue to push boundaries in luxury watchmaking.

Shop For Cartier Santos Dumont Timepieces in Thailand

Cartier Santos Dumont watches embody the perfect blend of heritage, innovation and elegance. These exquisite timepieces are a testament to the artistry and craftsmanship that define Cartier. Whether you’re searching for a statement piece or a subtle addition to your collection, a Santos Dumont watch will elevate your style. Discover the collection online or visit our watch shop, the Cartier Central Embassy, in Bangkok to experience these exceptional timepieces firsthand.

Frequently Asked Questions about Cartier Santos Dumont

What movement is in the Cartier Santos Dumont?

The Cartier Santos Dumont features a high-quality manual winding movement known for its precision and reliability. This mechanical movement highlights Cartier’s dedication to horological excellence and ensures the timepiece remains true to its heritage.

What year was the Cartier Santos Dumont made?

The first Cartier Santos Dumont watch was created in 1904 as a result of the collaboration between Louis Cartier and Brazilian aviator Alberto Santos-Dumont. The timepiece was designed to address the need for a practical wristwatch that pilots could use while flying, marking a significant milestone in the history of watchmaking. The Santos Dumont’s distinct design, with its ultra-thin case and elegant appearance, sets it apart from the sportier Santos de Cartier collection. This distinction contributed to Santos Dumont’s ascent as one of the Maison’s watchmaking icons, celebrated for its innovation, style and legacy in the world of luxury timepieces.