Trid736836730064891evpageviewnoscript1
首頁
//
品牌
//
Chopard 蕭邦
//
Happy Sport

Chopard 蕭邦

Pngwatch 17

Happy Sport

1993年面世的Happy Sport腕錶,是蕭邦第一款將鑽石與精鋼錶殼相結合的腕錶。時至今日,它仍然是蕭邦最具代表性、同時也是蕭邦最受歡迎的款式之一。

Happy Sport

1993年面世的Happy Sport腕錶,是蕭邦第一款將鑽石與精鋼錶殼相結合的腕錶。時至今日,它仍然是蕭邦最具代表性、同時也是蕭邦最受歡迎的款式之一。

Pngwatch 17