ลองจินส์

Collection Listing 2 Desktop Thumbnail Image 1440x500 1
Untitled Design 40 1 E1607054556758

Heritage collection

เรือนเวลาจากคอลเลกชั่นเฮอริเทจของลองจินส์เป็นการยกย่องต่อจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกของผู้ผลิตนาฬิกาในตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกและเรือนเวลาเหล่านี้ยังดึงเอาความสำคัญแห่งความเชี่ยวชาญของผู้ผลิตนาฬิกาเข้ามาใช้ในการพัฒนา ซึ่งสะท้อนผ่านทางความทนทานถือเป็นจุดเด่นของตัวนาฬิกา และความสามารถในการใช้งานที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเป็นการยกย่องต่อประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นด้วยความประณีต
และความสง่างาม

Heritage collection

เรือนเวลาจากคอลเลกชั่นเฮอริเทจของลองจินส์เป็นการยกย่องต่อจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกของผู้ผลิตนาฬิกาในตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกและเรือนเวลาเหล่านี้ยังดึงเอาความสำคัญแห่งความเชี่ยวชาญของผู้ผลิตนาฬิกาเข้ามาใช้ในการพัฒนา ซึ่งสะท้อนผ่านทางความทนทานถือเป็นจุดเด่นของตัวนาฬิกา และความสามารถในการใช้งานที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเป็นการยกย่องต่อประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นด้วยความประณีต
และความสง่างาม

Untitled Design 40 1 E1607054556758
Loading